Hovets Entreprenad

Våren 1994 borrades Hovets första hål av Bernt Johansson.
Detta lade grunden till det som Hovets står för än idag, Laganda, Positiv attityd & Problemlösning.

2020

Gullmarsplan T-Bana Entr. H Vertikalschakt

I samverkan med  Rosenqvist Entreprenad AB utför vi avancerad demontering utav befintliga T-T kassetter.   Rivning av Balkar och omfattande håltagning och rivning ovan aktivt tunnelbane-spår. 

2020
2020

Kv Nystad 1

2020 är året vi påbörjar rivningsentreprenad utav den sista fastigheten vid Kv Nystad i  Akalla. Vårt arbete innefattar rivning , omfattande asbestsanering samt håltagning. Projektstart är oktober 2020.

Avtalet tecknades med Byggpartner i Dalarna. 

2020
2014

Kontrakt över 20mkr

Hovets erhåller sitt första kontrakt som innebar omsättning på över 20 mkr.

2014
2013

Marksanering

Hovets utför sin första marksanering i Fisksätra marina.

2013
2012

Får tillstånd

Hovets erhåller tillstånd för att utföra asbestsaneringar i egen regi.

2012
bf9k
2012

Hovets certifierar sig enligt BF9K.

2012
2011

Ängby Park

Hovets expanderar och erhåller sin första rivnings & sanerings entreprenad i och med byggnationen av det nya bostadsområdet Ängby Park.

2011
2008

Tunnelbanans gröna linje

Hovets erhåller sågningsarbeten av kantbalkar för renoveringen av tunnelbanans gröna linje.

2008
2008

Grundförstärkning

Hovets fortsätter arbeten med grundförstärkning i och med håltagning på norra Europas största grundförstärkning, Kv. Pumpstocken & Kv. Rännilen.

2008
2008

Djuphålsborrning

Hovets utmärker sig genom att ta fram egna speciallösningar för djuphålsborrning i samband med renoveringen av Norrbro.

2008
2006

Tunnelbanans röda linje

Hovets påbörjar håltagning & sågning av kantbalkar i samband med renoveringen av tunnelbanans röda linje.

2006
2006

Lenny tar över företaget

Hovets Entreprenad Håltagning AB startas i och med att Bernt Johansson pensioneras och sonen Lenny Andersson tar över.

2006
2003

Banco-huset

Hovets håltagning erhåller kontrakt för avancerad håltagning i samband med grundförstärkningen av världens första riksbank, Banco-huset.

2003
2000

Första stora kontrakt

Hovets erhåller sitt första kontrakt över 10 mkr. Håltagning för takelement i södra länken.

2000
1994

Företaget grundas

Hovets Håltagning grundas av Bernt Johansson

1994

Begär kostandsfri offert

När du anlitar oss för ett arbete garanterar vi dig ett professionellt bemötande, en hög personlig service och ett smidigt utfört arbete. Med vår vision och kompetens kan vi leva upp till förväntningarna hos våra kunder och vi gör allt för att hålla en god kvalitet. Våra kunder är i största utsträckning byggmästare i Stockholmsområdet och Mellansverige.