Hovets Entreprenad

Våren 1994 borrades Hovets första hål av Bernt Johansson.
Detta lade grunden till det som Hovets står för än idag, Laganda, Positiv attityd & Problemlösning.

Marksanering

Hovets utför sin första marksanering i Fisksätra marina. Totalt sanerade vi ca  12tusen ton förorenad mark. 

Hovets får tillstånd att sanera asbest

Hovets får tillstånd utav arbetsmiljöverket att sanera asbest i egen regi.

BF9K

Hovets certifierar sig enligt BF9K.

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.  

BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.

Idag ägs BF9K av Byggföretagen.

Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Ängby Park

Vi tecknar avtal med Besqab och erhåller därmed våran första rivnings & saneringsentreprenad.  Omfattningen sträcker sig över flera byggnationer dem befintliga  i komplexet som blev Ängby park i Bromma,  utöver detta så vann vi även håltagningen för nyproduktionsdelen också ute på Ängbypark. 

Hovets expanderar i samband med efterfrågan

Hovets personalstyrka utökas och 2010 är året vi går över till att ha mer än 20 medarbetare.

Tunnelbanans gröna linje

 

Hovets erhåller sågningsarbeten av kantbalkar för renoveringen av tunnelbanans gröna linje.

Grundförstärkning

Hovets fortsätter arbeten med grundförstärkning i och med håltagning på norra Europas störta grundförstärkning, Kv. Pumpstocken & Kv. Rännilen.

Norrbro Djupholsborrning

Hovets utmärker sig genom att ta fram egna speciallösningar för djuphålsborrning i samband med renoveringen av Norrbro.

Tunnelbanans röda linje

 

 

 

 

Hovets utför håltagning & sågning av kantbalkar i samband med renoveringen av tunnelbanans röda linje.

Bernte går i Pension och Lenny tar över företaget.

 

 

 

 

 

Bernt går i Pension och sonen Lenny tar över företaget. I samband med övertagandet startas Hovets Entreprenad Håltagning AB.

 
 
 
 
Hovets vinner ärofyllt kontrakt och utvecklas.

Hovets håltagning erhåller kontrakt för avancerad håltagning i samband med grundförstärkningen av världens första riksbank, Banco-huset.

Hovets tar steget.

Tecknar sitt första kontrakt som är värt mer än 10mkr.
Håltagning för Takelement i södra länken

Hovets Grundas

Bernt Johansson borrar sitt första hål via sitt nya företag och grundar därigenom Hovets Håltagning.